love

Gadh-dhul bashar

Bismillahirrahmanirrahim   Bak kata Bruno Mars : “her eyes, her eyes, make the stars look like they’re not shining” R Azmi pula kata‚Ķ more »